k.ú.: 623555 - Velké Číčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539147 - Číčovice NUTS5 CZ020A539147
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2516955
zahrada 56 52931
travní p. 15 47147
lesní poz 9 51947
vodní pl. tok přirozený 5 2738
vodní pl. tok umělý 4 16377
zast. pl. společný dvůr 1 1703
zast. pl. zbořeniště 3 477
zast. pl. 64 34567
ostat.pl. jiná plocha 69 142961
ostat.pl. manipulační pl. 4 4343
ostat.pl. neplodná půda 10 5260
ostat.pl. ostat.komunikace 37 81903
ostat.pl. silnice 7 36709
Celkem KN 392 2996018
Par. DKM 207 2856339
Par. KMD 185 139679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 64
LV 105
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2011
DKM-KPÚ 05.11.2008 1:1000 13.03.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 19.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:48

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".