k.ú.: 623555 - Velké Číčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539147 - Číčovice NUTS5 CZ020A539147
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2516955
zahrada 56 52931
travní p. 15 47147
lesní poz 9 51947
vodní pl. tok přirozený 5 2738
vodní pl. tok umělý 4 16377
zast. pl. společný dvůr 1 1703
zast. pl. zbořeniště 3 477
zast. pl. 64 34567
ostat.pl. jiná plocha 69 142961
ostat.pl. manipulační pl. 4 4343
ostat.pl. neplodná půda 10 5260
ostat.pl. ostat.komunikace 37 81903
ostat.pl. silnice 7 36709
Celkem KN 392 2996018
Par. DKM 207 2856339
Par. KMD 185 139679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. víceúčel 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 64
LV 105
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2011
DKM-KPÚ 05.11.2008 1:1000 13.03.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 19.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 11:19

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.