k.ú.: 623512 - Číčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 2361608
zahrada 83 53245
ovoc. sad 6 14908
travní p. 314 1100981
lesní poz 21 83613
vodní pl. nádrž přírodní 1 3573
vodní pl. rybník 1 275
vodní pl. tok přirozený 5 8471
vodní pl. tok umělý 14 3457
zast. pl. zbořeniště 1 375
zast. pl. 138 70575
ostat.pl. jiná plocha 74 84331
ostat.pl. manipulační pl. 16 41008
ostat.pl. neplodná půda 61 58520
ostat.pl. ostat.komunikace 59 66416
ostat.pl. pohřeb. 2 2347
ostat.pl. silnice 18 33382
ostat.pl. zeleň 2 2238
Celkem KN 1405 3989323
Par. KMD 1405 3989323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 88
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 135
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 197
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2017
KM-D 1:2000 20.01.2000 18.12.2017
S-SK GS 1:2880 1838 20.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 30.09.2020 06:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička