k.ú.: 623474 - Liběšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572811 - Češov NUTS5 CZ0522572811
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 1936128
zahrada 47 35928
ovoc. sad 14 52214
travní p. 128 251933
lesní poz 168 789587
vodní pl. nádrž přírodní 1 3477
vodní pl. nádrž umělá 3 6860
vodní pl. rybník 10 29099
vodní pl. tok přirozený 73 14731
vodní pl. zamokřená pl. 2 2059
zast. pl. společný dvůr 2 617
zast. pl. zbořeniště 4 1182
zast. pl. 58 45099
ostat.pl. jiná plocha 19 15721
ostat.pl. manipulační pl. 4 3296
ostat.pl. neplodná půda 25 25135
ostat.pl. ostat.komunikace 43 59437
ostat.pl. silnice 6 30098
ostat.pl. zeleň 3 4080
Celkem KN 1000 3306681
Par. KMD 997 3295696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 57
LV 130
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.01.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 15:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička