k.ú.: 623466 - Češov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572811 - Češov NUTS5 CZ0522572811
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 741 3803934
zahrada 126 94770
ovoc. sad 28 89962
travní p. 55 95918
lesní poz 101 1008670
vodní pl. nádrž přírodní 1 644
vodní pl. nádrž umělá 2 6617
vodní pl. tok přirozený 47 12043
vodní pl. tok umělý 16 6779
zast. pl. společný dvůr 2 177
zast. pl. zbořeniště 7 1428
zast. pl. 132 117114
ostat.pl. jiná plocha 18 1971
ostat.pl. manipulační pl. 26 58692
ostat.pl. neplodná půda 7 3640
ostat.pl. ostat.komunikace 59 90433
ostat.pl. pohřeb. 1 2121
ostat.pl. silnice 5 30647
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9370
ostat.pl. zeleň 3 3280
Celkem KN 1382 5438210
Par. KMD 1382 5438210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 122
LV 218
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2012
S-SK GS 1:2880 1842 26.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička