k.ú.: 623326 - Radešov u Čestic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550957 - Čestice NUTS5 CZ0316550957
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1146186
zahrada 26 18543
ovoc. sad 6 23072
travní p. 69 268624
lesní poz 75 369383
vodní pl. nádrž umělá 1 3442
vodní pl. tok přirozený 5 18064
vodní pl. tok umělý 5 565
zast. pl. zbořeniště 3 786
zast. pl. 34 17280
ostat.pl. jiná plocha 58 23329
ostat.pl. manipulační pl. 10 7598
ostat.pl. neplodná půda 63 30410
ostat.pl. ostat.komunikace 25 30199
ostat.pl. silnice 5 1189
Celkem KN 635 1958670
Par. KMD 635 1958670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 34
LV 66
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK GS 1:2880 1837 27.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 18:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička