k.ú.: 623130 - Stoječín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 752352
zahrada 50 24539
ovoc. sad 2 12180
travní p. 54 1024563
lesní poz 197 5193931
vodní pl. nádrž umělá 5 1838
vodní pl. rybník 10 102416
vodní pl. tok přirozený 1 1568
vodní pl. tok umělý 5 4824
vodní pl. zamokřená pl. 19 158478
zast. pl. společný dvůr 2 360
zast. pl. zbořeniště 4 1324
zast. pl. 58 27152
ostat.pl. jiná plocha 30 80905
ostat.pl. manipulační pl. 13 22188
ostat.pl. neplodná půda 97 103267
ostat.pl. ostat.komunikace 79 116907
ostat.pl. silnice 5 19523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 998
ostat.pl. zeleň 2 65
Celkem KN 651 7649378
Par. DKM 175 2202977
Par. KMD 476 5446401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 51
LV 56
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 24.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 01:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička