k.ú.: 623059 - Slupenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545392 - Český Krumlov NUTS5 CZ0312545392
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 701674
zahrada 65 55963
ovoc. sad 2 9741
travní p. 156 1278049
lesní poz 88 1112136
vodní pl. nádrž umělá 5 4951
vodní pl. rybník 6 45119
vodní pl. tok umělý 14 6865
vodní pl. zamokřená pl. 4 4808
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 1 67
zast. pl. 80 22907
ostat.pl. jiná plocha 15 10245
ostat.pl. manipulační pl. 1 5910
ostat.pl. neplodná půda 132 264262
ostat.pl. ostat.komunikace 24 35822
ostat.pl. silnice 5 42932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1062
Celkem KN 612 3602540
Par. DKM 612 3602540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 76
LV 106
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2010 1:1000 27.05.2010 *)
DKM 1:1000 28.03.2008
THM-V 1:2000 01.06.1972 27.05.2010
S-SK GS 1:2880 1826 01.06.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička