k.ú.: 622605 - České Lhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571296 - České Lhotice NUTS5 CZ0531571296
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 1917044
zahrada 159 110837
ovoc. sad 2 5398
travní p. 344 1424237
lesní poz les s budovou 90 3188
lesní poz 149 1640317
vodní pl. nádrž umělá 23 149540
vodní pl. tok přirozený 17 71850
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 10
vodní pl. zamokřená pl. 3 748
zast. pl. 208 61026
ostat.pl. dobývací prost. 1 1137
ostat.pl. jiná plocha 20 17332
ostat.pl. manipulační pl. 16 14003
ostat.pl. neplodná půda 59 24102
ostat.pl. ostat.komunikace 158 101752
ostat.pl. pohřeb. 1 1512
ostat.pl. silnice 5 74121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12908
ostat.pl. zeleň 3 3889
Celkem KN 1578 5634951
Par. KMD 1578 5634951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 178
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 311
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 09.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 23:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.