k.ú.: 621676 - Česká Rybná u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580023 - Česká Rybná NUTS5 CZ0534580023
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 2158528
zahrada 342 315935
travní p. 823 2584286
lesní poz les s budovou 2 43
lesní poz 291 2598047
vodní pl. tok přirozený 6 5108
vodní pl. tok umělý 1 152
zast. pl. společný dvůr 5 2496
zast. pl. zbořeniště 11 2452
zast. pl. 265 65525
ostat.pl. dráha 3 17120
ostat.pl. jiná plocha 339 157297
ostat.pl. manipulační pl. 3 10146
ostat.pl. neplodná půda 6 1133
ostat.pl. ostat.komunikace 243 147444
ostat.pl. silnice 6 17511
Celkem KN 2722 8083223
Par. KMD 2722 8083223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 245
LV 303
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2019 07:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.