k.ú.: 621676 - Česká Rybná u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580023 - Česká Rybná NUTS5 CZ0534580023
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 2158769
zahrada 350 316236
travní p. 845 2584350
lesní poz les s budovou 2 43
lesní poz 294 2597889
vodní pl. tok přirozený 7 5108
vodní pl. tok umělý 1 152
zast. pl. společný dvůr 5 2496
zast. pl. zbořeniště 11 2452
zast. pl. 265 65530
ostat.pl. dráha 3 17120
ostat.pl. jiná plocha 344 157455
ostat.pl. manipulační pl. 3 10146
ostat.pl. neplodná půda 6 1133
ostat.pl. ostat.komunikace 268 149128
ostat.pl. silnice 8 17511
Celkem KN 2789 8085518
Par. KMD 2789 8085518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 245
LV 305
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.