k.ú.: 621668 - Česká Rybná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 18599
orná půda plantáž dřevin 1 3635
orná půda 621 4162197
zahrada 225 150524
travní p. mez, stráň 3 1842
travní p. 567 1823166
lesní poz 318 1360977
vodní pl. nádrž umělá 2 1716
vodní pl. tok přirozený 41 54655
vodní pl. tok umělý 26 4996
zast. pl. společný dvůr 1 222
zast. pl. zbořeniště 2 240
zast. pl. 207 58853
ostat.pl. jiná plocha 95 37597
ostat.pl. manipulační pl. 33 39984
ostat.pl. mez, stráň 5 3430
ostat.pl. neplodná půda 170 112622
ostat.pl. ostat.komunikace 159 146745
ostat.pl. pohřeb. 1 320
ostat.pl. silnice 10 59363
Celkem KN 2493 8041683
Par. KMD 2493 8041683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 69
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 197
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 372
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 15:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.