k.ú.: 621277 - Česká Jablonná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2358118
zahrada 78 46462
travní p. 271 508110
lesní poz 108 719102
vodní pl. nádrž umělá 2 3194
vodní pl. rybník 1 654
vodní pl. tok přirozený 45 15101
vodní pl. tok umělý 1 387
zast. pl. 91 37775
ostat.pl. jiná plocha 36 16376
ostat.pl. manipulační pl. 24 27045
ostat.pl. neplodná půda 33 13946
ostat.pl. ostat.komunikace 127 62690
ostat.pl. silnice 31 43341
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2380
ostat.pl. zeleň 2 1897
Celkem KN 1026 3856578
Par. DKM 1026 3856578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 87
LV 96
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1989 03.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 02:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.