k.ú.: 621277 - Česká Jablonná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2358117
zahrada 78 46462
travní p. 271 508110
lesní poz 108 719102
vodní pl. nádrž umělá 2 3194
vodní pl. rybník 1 654
vodní pl. tok přirozený 45 15101
vodní pl. tok umělý 1 387
zast. pl. 91 37775
ostat.pl. jiná plocha 36 16376
ostat.pl. manipulační pl. 24 27045
ostat.pl. neplodná půda 33 13946
ostat.pl. ostat.komunikace 127 62690
ostat.pl. silnice 31 43341
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2380
ostat.pl. zeleň 2 1897
Celkem KN 1024 3856577
Par. DKM 1024 3856577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 87
LV 94
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1989 03.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 00:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.