k.ú.: 621013 - Stropčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 470870
zahrada 80 48383
travní p. 129 188082
lesní poz 9 6792
vodní pl. nádrž přírodní 1 316
vodní pl. tok přirozený 82 18355
zast. pl. zbořeniště 2 156
zast. pl. 53 26415
ostat.pl. jiná plocha 11 2667
ostat.pl. neplodná půda 3 1027
ostat.pl. ostat.komunikace 46 26100
ostat.pl. silnice 7 7735
Celkem KN 552 796898
Par. DKM 552 796898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 51
LV 75
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1989 20.08.2008
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.