k.ú.: 620882 - Opatovice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530956 - Opatovice I NUTS5 CZ0205530956
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 2803532
zahrada 154 115594
ovoc. sad 2 4902
travní p. 87 326795
lesní poz les s budovou 6 201
lesní poz ostat.komunikace 6 51686
lesní poz 60 2535042
vodní pl. nádrž umělá 1 2334
vodní pl. rybník 10 139898
vodní pl. tok přirozený 14 18939
vodní pl. tok umělý 5 4318
zast. pl. společný dvůr 16 4100
zast. pl. zbořeniště 3 316
zast. pl. 203 63950
ostat.pl. jiná plocha 38 26168
ostat.pl. manipulační pl. 23 20922
ostat.pl. neplodná půda 24 26050
ostat.pl. ostat.komunikace 57 95221
ostat.pl. silnice 6 66504
ostat.pl. zeleň 9 29398
Celkem KN 884 6335870
PK 7 14511
Celkem ZE 7 14511
Par. DKM 461 6068258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 61
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 17
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 199
LV 277
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2005 1:1000 06.06.2005 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2019 07:23

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.