k.ú.: 620882 - Opatovice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530956 - Opatovice I NUTS5 CZ0205530956
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 2797291
zahrada 165 119960
ovoc. sad 2 4902
travní p. 87 326433
lesní poz les s budovou 6 201
lesní poz ostat.komunikace 6 51686
lesní poz 59 2534850
vodní pl. nádrž umělá 1 2334
vodní pl. rybník 10 139898
vodní pl. tok přirozený 14 18939
vodní pl. tok umělý 5 4318
zast. pl. společný dvůr 16 4040
zast. pl. zbořeniště 3 316
zast. pl. 216 66089
ostat.pl. jiná plocha 43 26955
ostat.pl. manipulační pl. 23 20572
ostat.pl. neplodná půda 24 26050
ostat.pl. ostat.komunikace 60 95571
ostat.pl. silnice 6 66504
ostat.pl. zeleň 9 29398
Celkem KN 911 6336307
Par. DKM 481 6066928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 19
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 55
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 214
LV 283
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2005 1:1000 06.06.2005 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 06:49

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.