k.ú.: 620858 - Červené Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534021 - Červené Janovice NUTS5 CZ0205534021
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 861 4440141
zahrada 214 137001
ovoc. sad 11 48034
travní p. 284 510984
lesní poz les s budovou 4 161
lesní poz 93 347638
vodní pl. nádrž umělá 11 14561
vodní pl. rybník 11 461171
vodní pl. tok přirozený 6 2101
vodní pl. tok umělý 35 9642
vodní pl. zamokřená pl. 1 191
zast. pl. společný dvůr 26 4441
zast. pl. zbořeniště 5 1465
zast. pl. 484 146131
ostat.pl. jiná plocha 109 78416
ostat.pl. manipulační pl. 62 50410
ostat.pl. neplodná půda 47 51709
ostat.pl. ostat.komunikace 160 115250
ostat.pl. pohřeb. 1 4494
ostat.pl. silnice 5 77089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12603
ostat.pl. zeleň 6 9470
Celkem KN 2439 6523103
Par. KMD 2439 6523103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 107
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 1
Celkem BUD 460
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 5
Celkem JED 44
LV 541
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.05.2019 17:18

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.