k.ú.: 620840 - Bludov v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530964 - Bludov NUTS5 CZ0205530964
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 952123
zahrada 37 19097
ovoc. sad 4 12712
travní p. 161 158842
lesní poz 24 741977
vodní pl. nádrž umělá 3 2336
vodní pl. rybník 1 3694
vodní pl. tok přirozený 14 1230
vodní pl. tok umělý 70 11297
vodní pl. zamokřená pl. 2 2430
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 36 21454
ostat.pl. jiná plocha 2 355
ostat.pl. manipulační pl. 6 672
ostat.pl. neplodná půda 72 33223
ostat.pl. ostat.komunikace 30 42718
ostat.pl. silnice 3 6941
ostat.pl. zeleň 1 295
Celkem KN 644 2011610
Par. KMD 644 2011610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 35
LV 58
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 23:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.