k.ú.: 620769 - Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2509882
zahrada 482 198026
travní p. 1498 4739416
lesní poz 300 4546634
vodní pl. nádrž přírodní 4 500
vodní pl. nádrž umělá 4 22344
vodní pl. rybník 13 12673
vodní pl. tok přirozený 66 55495
zast. pl. společný dvůr 19 4464
zast. pl. zbořeniště 85 20701
zast. pl. 1004 298407
ostat.pl. dráha 7 68221
ostat.pl. jiná plocha 747 546993
ostat.pl. manipulační pl. 45 95230
ostat.pl. neplodná půda 22 10065
ostat.pl. ostat.komunikace 435 210157
ostat.pl. pohřeb. 2 13395
ostat.pl. silnice 34 215910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 42171
ostat.pl. zeleň 27 19429
Celkem KN 5066 13630113
EN 30 193734
PK 95 561003
GP 650 4639057
Celkem ZE 775 5393794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 319
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 187
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
Celkem BUD 923
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 6
Celkem JED 95
LV 919
spoluvlastník 1301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.