k.ú.: 620769 - Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2506245
zahrada 493 198739
travní p. 1574 4734269
lesní poz 302 4545226
vodní pl. nádrž přírodní 4 500
vodní pl. nádrž umělá 4 22344
vodní pl. rybník 13 12673
vodní pl. tok přirozený 70 55495
zast. pl. společný dvůr 19 4464
zast. pl. zbořeniště 81 20067
zast. pl. 1042 309257
ostat.pl. dráha 11 63914
ostat.pl. jiná plocha 755 543716
ostat.pl. manipulační pl. 50 98069
ostat.pl. neplodná půda 22 10065
ostat.pl. ostat.komunikace 469 216108
ostat.pl. pohřeb. 2 13395
ostat.pl. silnice 42 212680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 42171
ostat.pl. zeleň 34 22425
Celkem KN 5259 13631822
EN 27 95913
PK 93 557678
GP 634 4601905
Celkem ZE 754 5255496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 2
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 485
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 198
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 961
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 34
Celkem JED 129
LV 950
spoluvlastník 1332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 01:31

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.