k.ú.: 620769 - Červená Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 2509776
zahrada 482 198026
travní p. 1494 4740356
lesní poz 300 4546634
vodní pl. nádrž přírodní 4 500
vodní pl. nádrž umělá 4 22344
vodní pl. rybník 13 12673
vodní pl. tok přirozený 66 55495
zast. pl. společný dvůr 19 4464
zast. pl. zbořeniště 85 20701
zast. pl. 1002 297812
ostat.pl. dráha 7 68221
ostat.pl. jiná plocha 743 547508
ostat.pl. manipulační pl. 45 95230
ostat.pl. neplodná půda 22 10065
ostat.pl. ostat.komunikace 435 210157
ostat.pl. pohřeb. 2 13395
ostat.pl. silnice 34 215910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 42171
ostat.pl. zeleň 27 19429
Celkem KN 5054 13630867
EN 30 193734
PK 95 561003
GP 654 4719710
Celkem ZE 779 5474447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 167
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 310
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 187
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
Celkem BUD 921
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 6
Celkem JED 95
LV 915
spoluvlastník 1297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.05.2019 03:20

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.