k.ú.: 620688 - Čistá v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579114 - Černý Důl NUTS5 CZ0525579114
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1022503
zahrada 161 149450
travní p. 504 2198535
lesní poz les(ne hospodář) 1 52821
lesní poz 244 2164142
vodní pl. nádrž umělá 2 13308
vodní pl. tok přirozený 12 34180
vodní pl. tok umělý 14 9315
vodní pl. zamokřená pl. 1 1273
zast. pl. zbořeniště 1 14
zast. pl. 276 65311
ostat.pl. dobývací prost. 4 27758
ostat.pl. jiná plocha 108 64403
ostat.pl. manipulační pl. 43 110937
ostat.pl. neplodná půda 149 92636
ostat.pl. ostat.komunikace 202 137592
ostat.pl. silnice 52 49439
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2478
ostat.pl. zeleň 10 13099
Celkem KN 1940 6209194
Par. KMD 1940 6209194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 38
č.e. ubyt.zař 21
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 265
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 1
Celkem JED 33
LV 321
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
S-SK GS 1:2880 1841 19.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.09.2020 15:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička