k.ú.: 620629 - Černožice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569925 - Černožice NUTS5 CZ0521569925
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 1994554
zahrada 261 171208
travní p. 300 953083
lesní poz 12 18298
vodní pl. nádrž přírodní 8 2273
vodní pl. nádrž umělá 5 440
vodní pl. tok přirozený 121 209434
vodní pl. tok umělý 51 18625
vodní pl. zamokřená pl. 19 45958
zast. pl. společný dvůr 54 3719
zast. pl. zbořeniště 2 422
zast. pl. 448 169462
ostat.pl. dráha 2 31485
ostat.pl. jiná plocha 185 162056
ostat.pl. manipulační pl. 37 114172
ostat.pl. neplodná půda 23 54324
ostat.pl. ostat.komunikace 125 73246
ostat.pl. pohřeb. 2 4286
ostat.pl. silnice 60 110565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4076
ostat.pl. zeleň 65 88828
Celkem KN 2087 4230514
Par. DKM 2087 4230514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 243
č.p. zem.stav 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 447
byt.z. byt 128
obč.z. byt 25
Celkem JED 153
LV 629
spoluvlastník 1041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.12.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 17.08.2019 23:31

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.