k.ú.: 620611 - Černovír u Ústí nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 945435
zahrada 186 140270
travní p. 213 598725
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 124 671130
vodní pl. tok přirozený 30 42982
vodní pl. tok umělý 1 545
zast. pl. společný dvůr 2 172
zast. pl. zbořeniště 3 198
zast. pl. 184 34511
ostat.pl. dráha 4 16227
ostat.pl. jiná plocha 104 61048
ostat.pl. manipulační pl. 2 1324
ostat.pl. neplodná půda 4 3577
ostat.pl. ostat.komunikace 114 70733
ostat.pl. pohřeb. 2 1084
ostat.pl. silnice 1 16155
ostat.pl. zeleň 1 233
Celkem KN 1082 2604378
Par. DKM 1082 2604378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 211
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.05.2003
ZMVM 1:1000 31.12.1991 21.05.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.05.2019 13:20

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.