k.ú.: 620602 - Černovice u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581500 - Černovice NUTS5 CZ0641581500
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 2805827
zahrada 172 126320
ovoc. sad 1 4672
travní p. 496 1111894
lesní poz les s budovou 1 6
lesní poz 220 8542766
vodní pl. nádrž umělá 2 8040
vodní pl. rybník 3 18896
vodní pl. tok přirozený 41 28249
zast. pl. zbořeniště 8 1626
zast. pl. 247 71624
ostat.pl. jiná plocha 60 34855
ostat.pl. manipulační pl. 38 37501
ostat.pl. neplodná půda 186 146163
ostat.pl. ostat.komunikace 127 143012
ostat.pl. pohřeb. 1 2289
ostat.pl. silnice 10 66037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5628
ostat.pl. zeleň 8 3133
Celkem KN 2015 13158538
Par. KMD 2015 13158538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 314
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.09.2020 05:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička