k.ú.: 620343 - Černochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566551 - Peruc NUTS5 CZ0424566551
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 945 8177964
zahrada 90 56040
ovoc. sad 24 56049
travní p. 37 28867
lesní poz 4 28136
vodní pl. nádrž umělá 1 1126
vodní pl. tok přirozený 4 1811
zast. pl. společný dvůr 19 2506
zast. pl. zbořeniště 4 376
zast. pl. 203 110153
ostat.pl. jiná plocha 24 4007
ostat.pl. manipulační pl. 60 27579
ostat.pl. neplodná půda 36 37949
ostat.pl. ostat.komunikace 55 76864
ostat.pl. pohřeb. 2 2695
ostat.pl. silnice 37 104923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10306
ostat.pl. zeleň 55 3391
Celkem KN 1606 8730742
Par. KMD 1606 8730742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 137
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 199
LV 243
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 03.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička