k.ú.: 620220 - Černíky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599301 - Černíky NUTS5 CZ0208599301
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 21 3030
orná půda 307 3440977
zahrada 65 45103
travní p. mez, stráň 1 206
travní p. 25 53470
lesní poz 4 8871
vodní pl. nádrž umělá 1 424
vodní pl. rybník 1 3850
vodní pl. tok přirozený 3 3616
vodní pl. tok umělý 1 331
vodní pl. zamokřená pl. 1 1096
zast. pl. 84 43351
ostat.pl. jiná plocha 34 33169
ostat.pl. manipulační pl. 8 30882
ostat.pl. neplodná půda 21 25392
ostat.pl. ostat.komunikace 72 71799
ostat.pl. pohřeb. 1 1653
ostat.pl. silnice 3 32616
ostat.pl. zamokřená pl. 1 10234
ostat.pl. zeleň 28 73750
Celkem KN 682 3883820
Par. DKM 80 430085
Par. KMD 602 3453735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 83
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 163
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.12.2015 1:1000 04.02.2016 *)
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK GS 1841 18.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.05.2019 05:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.