k.ú.: 620157 - Slaviboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587001 - Černíč NUTS5 CZ0632587001
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1520508
zahrada 40 15829
travní p. 61 270225
lesní poz 78 323557
vodní pl. rybník 1 3000
vodní pl. tok přirozený 10 28829
zast. pl. 39 23466
ostat.pl. dráha 4 19951
ostat.pl. jiná plocha 50 29136
ostat.pl. manipulační pl. 5 5632
ostat.pl. neplodná půda 54 58318
ostat.pl. ostat.komunikace 53 70129
ostat.pl. silnice 1 8047
Celkem KN 473 2376627
Par. DKM 342 2298042
Par. KMD 131 78585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 27
LV 49
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
KMD 1:1000 15.12.2014
DKM-KPÚ 11.07.2014 1:1000 16.07.2014 *) Zápis proveden až 16.7.2014 (po nabytí pr. moci OR-81/2014). Související Rozhodnutí o schválení změny průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Slaviboř a katastrálním územím Radkov u Telče nabylo právní moci až dne 16.7.2014, z tohoto důvodu neproveden zápis v ISKN v den nabytí právní Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických, ale až dne 16.7.2014, tedy po nabytí právní moci Rozhodnutí o schválení změny průběhu části katastrální hranice.
KM-D 1:2000 23.11.1999 22.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.11.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 20.09.2020 23:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.