k.ú.: 619922 - Černá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 533491 - Černá Voda NUTS5 CZ0711533491
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 929 2863187
zahrada 565 324122
ovoc. sad 4 5223
travní p. 724 1478401
lesní poz 409 2739658
vodní pl. nádrž umělá 13 22515
vodní pl. rybník 14 47452
vodní pl. tok přirozený 134 33155
vodní pl. tok umělý 79 27565
vodní pl. zamokřená pl. 44 24948
zast. pl. společný dvůr 10 5167
zast. pl. zbořeniště 96 25080
zast. pl. 351 102203
ostat.pl. dobývací prost. 10 63993
ostat.pl. dráha 1 7040
ostat.pl. jiná plocha 483 357217
ostat.pl. manipulační pl. 18 22063
ostat.pl. neplodná půda 172 122688
ostat.pl. ostat.komunikace 250 187416
ostat.pl. pohřeb. 2 2913
ostat.pl. silnice 4 40081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 18751
ostat.pl. zeleň 9 10263
Celkem KN 4328 8531101
Par. KMD 4328 8531101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 246
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
Celkem BUD 342
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 419
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.