k.ú.: 619922 - Černá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 533491 - Černá Voda NUTS5 CZ0711533491
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 936 2858836
zahrada 570 328097
ovoc. sad 4 5223
travní p. 725 1478495
lesní poz 410 2739679
vodní pl. nádrž umělá 13 21858
vodní pl. rybník 14 47452
vodní pl. tok přirozený 134 33122
vodní pl. tok umělý 79 27565
vodní pl. zamokřená pl. 44 24948
zast. pl. společný dvůr 10 5167
zast. pl. zbořeniště 95 24858
zast. pl. 358 103375
ostat.pl. dobývací prost. 10 63993
ostat.pl. dráha 1 7040
ostat.pl. jiná plocha 485 357475
ostat.pl. manipulační pl. 18 22063
ostat.pl. neplodná půda 172 122688
ostat.pl. ostat.komunikace 251 187196
ostat.pl. pohřeb. 2 2913
ostat.pl. silnice 4 40081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 18751
ostat.pl. zeleň 9 10227
Celkem KN 4351 8531102
Par. KMD 4351 8531102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 249
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 348
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 429
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 05.06.2020 15:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.