k.ú.: 619817 - Milíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595438 - Černá NUTS5 CZ0635595438
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 997887
zahrada 23 27930
travní p. 121 504216
lesní poz 97 1036071
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 4 7788
vodní pl. tok umělý 21 5099
zast. pl. zbořeniště 1 113
zast. pl. 26 18375
ostat.pl. jiná plocha 10 5114
ostat.pl. manipulační pl. 1 47
ostat.pl. neplodná půda 32 18226
ostat.pl. ostat.komunikace 47 42229
ostat.pl. silnice 5 32472
ostat.pl. zeleň 1 59
Celkem KN 562 2695752
Par. KMD 562 2695752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 5
č.e. víceúčel 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 26
LV 55
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 12.12.2019 22:04

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.