k.ú.: 619612 - Čepřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550949 - Čepřovice NUTS5 CZ0316550949
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 383 2420785
zahrada 92 79219
ovoc. sad 2 1988
travní p. 434 1454767
lesní poz 216 1081602
vodní pl. nádrž umělá 10 20425
vodní pl. rybník 8 23905
vodní pl. tok přirozený 2 272
vodní pl. tok umělý 49 15948
vodní pl. zamokřená pl. 1 1790
zast. pl. společný dvůr 2 3708
zast. pl. zbořeniště 4 1186
zast. pl. 109 50835
ostat.pl. jiná plocha 42 30789
ostat.pl. manipulační pl. 14 32868
ostat.pl. neplodná půda 69 59358
ostat.pl. ostat.komunikace 61 117399
ostat.pl. silnice 11 32871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2268
Celkem KN 1510 5431983
Par. DKM 12 54166
Par. KMD 1498 5377817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 107
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 168
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2017
DKM-KPÚ 14.12.2015 1:1000 14.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 15.02.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 02:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička