k.ú.: 619451 - Čenkov u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540072 - Čenkov NUTS5 CZ020B540072
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 11596
orná půda 34 227808
zahrada 284 187714
ovoc. sad 5 16280
travní p. 267 544867
lesní poz les s budovou 1 155
lesní poz 39 7472981
vodní pl. nádrž umělá 1 5814
vodní pl. rybník 8 62909
vodní pl. tok přirozený 95 62882
vodní pl. tok umělý 5 643
zast. pl. 284 90859
ostat.pl. dráha 17 51422
ostat.pl. jiná plocha 90 47809
ostat.pl. manipulační pl. 67 59415
ostat.pl. neplodná půda 128 53163
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 2745
ostat.pl. ostat.komunikace 163 82079
ostat.pl. silnice 18 37158
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2783
Celkem KN 1519 9021082
Par. DKM 1519 9021082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 278
byt.z. byt 27
byt.z. garáž 12
Celkem JED 39
LV 278
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1989 20.11.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.