k.ú.: 619442 - Kůští - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559211 - Město Touškov NUTS5 CZ0325559211
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 1133810
zahrada 66 38236
travní p. 115 89373
lesní poz 666 1075725
vodní pl. nádrž umělá 1 71
vodní pl. tok přirozený 26 3962
zast. pl. 57 15940
ostat.pl. jiná plocha 167 356181
ostat.pl. mez, stráň 2 1706
ostat.pl. neplodná půda 71 25733
ostat.pl. ostat.komunikace 190 57992
ostat.pl. silnice 94 46309
ostat.pl. skládka 2 2929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 33
ostat.pl. zeleň 2 195
Celkem KN 1958 2848195
Par. DKM 1958 2848195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 53
LV 93
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2012
THM-V 1:2000 01.01.1984 22.06.2012
S-SK GS 1839 31.12.1983 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 23.09.2020 14:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička