k.ú.: 619337 - Čelechovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513059 - Čelechovice NUTS5 CZ0714513059
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1907961
zahrada 70 54073
travní p. 5 8687
lesní poz 4 11732
vodní pl. tok přirozený 2 7487
zast. pl. zbořeniště 2 347
zast. pl. 60 24958
ostat.pl. jiná plocha 17 7421
ostat.pl. manipulační pl. 6 4525
ostat.pl. neplodná půda 1 1795
ostat.pl. ostat.komunikace 52 90796
ostat.pl. silnice 4 11257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3068
Celkem KN 362 2134107
Par. DKM 362 2134107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 96
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 18.11.2010 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1922 01.12.1979 agrární operace, příložná mapa 1:1250, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1922


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.08.2019 16:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.