k.ú.: 619027 - Čejkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 792 2219189
zahrada 111 80034
travní p. 1062 2566084
lesní poz les(ne hospodář) 1 182
lesní poz 505 1926514
vodní pl. nádrž umělá 3 13335
vodní pl. rybník 8 235990
vodní pl. tok přirozený 1 2320
vodní pl. tok umělý 33 9484
vodní pl. zamokřená pl. 7 502
zast. pl. zbořeniště 2 897
zast. pl. 131 79574
ostat.pl. jiná plocha 33 13159
ostat.pl. manipulační pl. 40 21204
ostat.pl. neplodná půda 651 297999
ostat.pl. ostat.komunikace 96 114190
ostat.pl. silnice 3 14635
ostat.pl. zeleň 6 776
Celkem KN 3485 7596068
Par. KMD 3485 7596068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 131
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 253
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.07.2019 05:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.