k.ú.: 618918 - Čechtín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590452 - Čechtín NUTS5 CZ0634590452
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1080 3870066
zahrada 133 68778
travní p. 507 1083904
lesní poz 312 927780
vodní pl. nádrž umělá 5 2183
vodní pl. rybník 1 1486
vodní pl. tok přirozený 3 1203
zast. pl. zbořeniště 8 3662
zast. pl. 181 66143
ostat.pl. jiná plocha 146 58488
ostat.pl. manipulační pl. 14 13409
ostat.pl. neplodná půda 227 80589
ostat.pl. ostat.komunikace 180 90634
ostat.pl. silnice 95 62360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11155
ostat.pl. zeleň 5 156
Celkem KN 2901 6341996
Par. KMD 2901 6341996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 217
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 25.09.2020 05:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička