k.ú.: 618802 - Liškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557650 - Čížkov NUTS5 CZ0324557650
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 608237
zahrada 96 62545
ovoc. sad 4 32226
travní p. 412 814590
lesní poz 126 1191962
vodní pl. nádrž umělá 9 8615
vodní pl. tok přirozený 61 9741
vodní pl. tok umělý 1 362
zast. pl. 74 25638
ostat.pl. jiná plocha 62 37542
ostat.pl. manipulační pl. 12 17491
ostat.pl. neplodná půda 156 101075
ostat.pl. ostat.komunikace 42 38427
ostat.pl. silnice 1 12051
ostat.pl. zeleň 11 865
Celkem KN 1249 2961367
Par. KMD 1249 2961367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 72
LV 111
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 14.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 23.09.2020 22:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička