k.ú.: 618667 - Velká Ledská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548642 - Hřibiny-Ledská NUTS5 CZ0524548642
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1447524
zahrada 106 87037
ovoc. sad 3 8224
travní p. 135 435972
lesní poz 91 1439641
vodní pl. nádrž umělá 1 11552
vodní pl. rybník 2 7873
vodní pl. tok přirozený 14 27301
vodní pl. tok umělý 1 399
zast. pl. společný dvůr 1 203
zast. pl. zbořeniště 2 731
zast. pl. 121 60310
ostat.pl. jiná plocha 20 7802
ostat.pl. manipulační pl. 21 6448
ostat.pl. neplodná půda 32 57791
ostat.pl. ostat.komunikace 76 100773
ostat.pl. silnice 10 44300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6599
Celkem KN 842 3750480
Par. DKM 514 3513750
Par. KMD 328 236730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 116
LV 185
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 20.10.2010 1:1000 26.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.09.2020 11:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.