k.ú.: 618608 - Částkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592137 - Částkov NUTS5 CZ0722592137
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 747 2155189
zahrada 163 130916
ovoc. sad 4 7851
travní p. 698 2044268
lesní poz 139 1705272
vodní pl. tok přirozený 31 38458
zast. pl. společný dvůr 1 166
zast. pl. zbořeniště 18 2804
zast. pl. 211 73895
ostat.pl. jiná plocha 207 174801
ostat.pl. manipulační pl. 16 42147
ostat.pl. neplodná půda 89 45873
ostat.pl. ostat.komunikace 128 80295
ostat.pl. pohřeb. 3 2321
ostat.pl. silnice 190 72618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 8845
Celkem KN 2660 6585719
Par. KMD 2660 6585719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 37
Celkem BUD 205
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 371
spoluvlastník 734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 01:05

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.