k.ú.: 618608 - Částkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592137 - Částkov NUTS5 CZ0722592137
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 748 2155189
zahrada 164 130916
ovoc. sad 4 7851
travní p. 698 2044268
lesní poz 139 1705272
vodní pl. tok přirozený 31 38458
zast. pl. společný dvůr 1 166
zast. pl. zbořeniště 18 2804
zast. pl. 210 73427
ostat.pl. jiná plocha 210 175269
ostat.pl. manipulační pl. 16 42147
ostat.pl. neplodná půda 89 45873
ostat.pl. ostat.komunikace 129 80295
ostat.pl. pohřeb. 3 2321
ostat.pl. silnice 190 72618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 8845
Celkem KN 2665 6585719
Par. KMD 2665 6585719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 204
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 378
spoluvlastník 749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:03

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.