k.ú.: 618497 - Filipov u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534005 - Čáslav NUTS5 CZ0205534005
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 2635602
zahrada 15 23741
ovoc. sad 9 23725
travní p. 6 23669
vodní pl. nádrž umělá 2 11532
vodní pl. rybník 4 15068
zast. pl. společný dvůr 18 9957
zast. pl. zbořeniště 2 5385
zast. pl. 69 42028
ostat.pl. dráha 2 31909
ostat.pl. jiná plocha 10 2924
ostat.pl. manipulační pl. 14 45549
ostat.pl. neplodná půda 3 6263
ostat.pl. ostat.komunikace 17 30174
ostat.pl. silnice 9 44490
ostat.pl. zeleň 1 40189
Celkem KN 334 2992205
Par. KMD 334 2992205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 65
LV 136
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2019 17:14

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.