k.ú.: 618497 - Filipov u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534005 - Čáslav NUTS5 CZ0205534005
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 2594350
zahrada 22 50068
ovoc. sad 5 19654
travní p. 12 45719
vodní pl. nádrž umělá 2 11532
vodní pl. rybník 3 14838
zast. pl. společný dvůr 20 13433
zast. pl. zbořeniště 2 5385
zast. pl. 68 38839
ostat.pl. dráha 2 31909
ostat.pl. jiná plocha 9 2698
ostat.pl. manipulační pl. 14 45369
ostat.pl. neplodná půda 2 5026
ostat.pl. ostat.komunikace 15 28706
ostat.pl. silnice 9 44490
ostat.pl. zeleň 1 40189
Celkem KN 327 2992205
Par. KMD 327 2992205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 136
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 14:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.