k.ú.: 618349 - Čáslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534005 - Čáslav NUTS5 CZ0205534005
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2881 14399894
chmelnice 108 244942
zahrada 1506 581867
ovoc. sad 61 256445
travní p. 227 287245
lesní poz 15 71441
vodní pl. nádrž umělá 30 118847
vodní pl. rybník 6 3791
vodní pl. tok přirozený 53 146957
vodní pl. tok umělý 100 50000
vodní pl. zamokřená pl. 16 69414
zast. pl. společný dvůr 120 65241
zast. pl. zbořeniště 106 35161
zast. pl. 3694 1068268
ostat.pl. dráha 70 266439
ostat.pl. jiná plocha 829 3501386
ostat.pl. manipulační pl. 297 493099
ostat.pl. neplodná půda 145 88648
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4736
ostat.pl. ostat.komunikace 702 666246
ostat.pl. pohřeb. 7 34880
ostat.pl. silnice 261 419650
ostat.pl. skládka 11 146967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 137130
ostat.pl. zeleň 182 308757
Celkem KN 11465 23467451
PK 2 28122
Celkem ZE 2 28122
Par. DKM 11458 23373193
Par. KMD 7 94258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1270
č.p. byt.dům 143
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 86
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 56
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 407
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 824
bez čp/če jiná st. 343
bez čp/če obč.vyb 69
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 123
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 59
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 19
Celkem BUD 3523
byt.z. byt 1980
byt.z. garáž 86
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. byt 90
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2206
LV 5287
spoluvlastník 9821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2014
KMD 1:1000 04.08.2014
Ins. A 1:1000 31.12.1942 04.08.2014 intr.
S-SK GS 1:2880 1838 04.08.2014 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.05.2019 15:14

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.