k.ú.: 618349 - Čáslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534005 - Čáslav NUTS5 CZ0205534005
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2886 14392288
chmelnice 108 244942
zahrada 1507 582247
ovoc. sad 61 256631
travní p. 227 287221
lesní poz 15 71441
vodní pl. nádrž umělá 30 118847
vodní pl. rybník 6 3791
vodní pl. tok přirozený 52 146709
vodní pl. tok umělý 100 50000
vodní pl. zamokřená pl. 16 69414
zast. pl. společný dvůr 121 68093
zast. pl. zbořeniště 108 35470
zast. pl. 3713 1070401
ostat.pl. dráha 70 266439
ostat.pl. jiná plocha 841 3508573
ostat.pl. manipulační pl. 301 485162
ostat.pl. neplodná půda 145 88591
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4736
ostat.pl. ostat.komunikace 702 669098
ostat.pl. pohřeb. 7 34817
ostat.pl. silnice 261 419650
ostat.pl. skládka 11 146967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 137130
ostat.pl. zeleň 187 308743
Celkem KN 11513 23467401
Par. DKM 11506 23373143
Par. KMD 7 94258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1149
č.p. byt.dům 158
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 94
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 51
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 508
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 829
bez čp/če jiná st. 350
bez čp/če obč.vyb 68
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 124
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 60
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 17
Celkem BUD 3542
byt.z. byt 1980
byt.z. garáž 82
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. byt 154
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2266
LV 5340
spoluvlastník 9949

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2014
KMD 1:1000 04.08.2014
Ins. A 1:1000 31.12.1942 04.08.2014 intr.
S-SK GS 1:2880 1838 04.08.2014 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 01.06.2020 19:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.