k.ú.: 618349 - Čáslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534005 - Čáslav NUTS5 CZ0205534005
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2881 14398931
chmelnice 108 244942
zahrada 1507 582419
ovoc. sad 61 256445
travní p. 227 287245
lesní poz 15 71441
vodní pl. nádrž umělá 30 118847
vodní pl. rybník 6 3791
vodní pl. tok přirozený 53 146957
vodní pl. tok umělý 100 50000
vodní pl. zamokřená pl. 16 69414
zast. pl. společný dvůr 122 68226
zast. pl. zbořeniště 107 35161
zast. pl. 3692 1065594
ostat.pl. dráha 70 266439
ostat.pl. jiná plocha 829 3501413
ostat.pl. manipulační pl. 297 493099
ostat.pl. neplodná půda 145 88648
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4736
ostat.pl. ostat.komunikace 703 666261
ostat.pl. pohřeb. 7 34880
ostat.pl. silnice 261 419650
ostat.pl. skládka 11 146967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 137130
ostat.pl. zeleň 183 308757
Celkem KN 11469 23467393
PK 2 28122
Celkem ZE 2 28122
Par. DKM 11462 23373135
Par. KMD 7 94258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1256
č.p. byt.dům 144
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 85
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 54
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 422
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 825
bez čp/če jiná st. 344
bez čp/če obč.vyb 69
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 123
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 60
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 19
Celkem BUD 3526
byt.z. byt 1980
byt.z. garáž 86
byt.z. j.nebyt 40
obč.z. byt 90
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2206
LV 5283
spoluvlastník 9818

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2014
KMD 1:1000 04.08.2014
Ins. A 1:1000 31.12.1942 04.08.2014 intr.
S-SK GS 1:2880 1838 04.08.2014 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.07.2019 06:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.