k.ú.: 618322 - Blížňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2468564
zahrada 54 30330
ovoc. sad 4 16904
travní p. 111 627807
lesní poz 5 24560
vodní pl. nádrž umělá 1 121
vodní pl. tok přirozený 17 85191
zast. pl. společný dvůr 2 1070
zast. pl. zbořeniště 4 3254
zast. pl. 69 44701
ostat.pl. jiná plocha 24 6734
ostat.pl. manipulační pl. 13 10363
ostat.pl. neplodná půda 37 34779
ostat.pl. ostat.komunikace 27 57885
ostat.pl. silnice 13 76250
ostat.pl. zeleň 1 288
Celkem KN 576 3488801
Par. DKM 365 3343481
Par. KMD 211 145320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 68
LV 174
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2012
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2012
KM-D 18.02.2001 10.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.