k.ú.: 618314 - Čakovice u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1975957
zahrada 38 21689
travní p. 169 439120
lesní poz les s budovou 5 171
lesní poz 113 574147
vodní pl. nádrž umělá 2 3166
vodní pl. tok umělý 16 4487
vodní pl. zamokřená pl. 2 834
zast. pl. společný dvůr 6 995
zast. pl. zbořeniště 4 774
zast. pl. 59 20811
ostat.pl. jiná plocha 120 89137
ostat.pl. manipulační pl. 10 5789
ostat.pl. neplodná půda 44 19834
ostat.pl. ostat.komunikace 77 56067
ostat.pl. silnice 22 35500
Celkem KN 917 3248478
Par. KMD 917 3248478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 101
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2013
KM-D 1:2000 27.12.2000 12.09.2013
S-SK GS 1:2880 1829 27.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.09.2020 04:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.