k.ú.: 618284 - Tatouňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529478 - Čakov NUTS5 CZ0201529478
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 864953
zahrada 11 14577
travní p. 114 203776
lesní poz 22 114270
vodní pl. nádrž přírodní 2 794
vodní pl. nádrž umělá 3 176
vodní pl. rybník 1 2072
vodní pl. tok umělý 4 841
zast. pl. 26 17255
ostat.pl. jiná plocha 28 32166
ostat.pl. neplodná půda 6 3685
ostat.pl. ostat.komunikace 24 14850
ostat.pl. silnice 2 11177
Celkem KN 397 1280592
Par. KMD 397 1280592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 26
LV 40
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2013
S-SK GS 1:2880 1841 08.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 15:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička