k.ú.: 618241 - Jesení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 418721
zahrada 17 4603
travní p. 198 1357283
lesní poz 258 1200033
vodní pl. nádrž umělá 2 2883
vodní pl. tok přirozený 13 14275
vodní pl. zamokřená pl. 3 13224
zast. pl. společný dvůr 2 42
zast. pl. zbořeniště 5 2681
zast. pl. 41 18356
ostat.pl. jiná plocha 36 53221
ostat.pl. manipulační pl. 15 23518
ostat.pl. neplodná půda 26 26755
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 574
ostat.pl. ostat.komunikace 32 33518
ostat.pl. silnice 42 52538
Celkem KN 735 3222225
Par. KMD 735 3222225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 41
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK GS 1:2880 1837 24.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.