k.ú.: 618161 - Cvrčovice u Zdounek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 724 1398765
zahrada 120 109037
ovoc. sad 48 173470
travní p. 393 300905
lesní poz 94 2569027
vodní pl. tok přirozený 156 32527
vodní pl. tok umělý 1 1162
vodní pl. zamokřená pl. 1 1931
zast. pl. 141 33255
ostat.pl. jiná plocha 37 8786
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 909
ostat.pl. manipulační pl. 57 29863
ostat.pl. neplodná půda 140 58440
ostat.pl. ostat.komunikace 232 78760
ostat.pl. silnice 4 22893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1611
Celkem KN 2150 4821341
Par. KMD 2150 4821341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 127
LV 218
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 04:31

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.