k.ú.: 617903 - Cotkytle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579980 - Cotkytle NUTS5 CZ0534579980
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 2089183
zahrada 297 230894
travní p. 943 3575914
lesní poz 961 5700439
vodní pl. nádrž umělá 1 1169
vodní pl. tok přirozený 29 21213
zast. pl. společný dvůr 3 146
zast. pl. zbořeniště 40 7268
zast. pl. 288 71749
ostat.pl. jiná plocha 249 189026
ostat.pl. manipulační pl. 29 13423
ostat.pl. neplodná půda 67 32403
ostat.pl. ostat.komunikace 298 192653
ostat.pl. pohřeb. 1 1923
ostat.pl. silnice 44 123470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9643
ostat.pl. zeleň 1 295
Celkem KN 3532 12260811
Par. DKM 391 2935744
Par. KMD 3141 9325067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 22
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 267
LV 353
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
DKM-KPÚ 15.12.2000 1:1000 15.12.2000 *) na části extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 01.06.2020 19:31

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.