k.ú.: 617792 - Citice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560324 - Citice NUTS5 CZ0413560324
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 151144
zahrada 182 99412
ovoc. sad 3 6157
travní p. 84 599236
lesní poz les(ne hospodář) 30 798291
lesní poz ostat.komunikace 1 1113
lesní poz 16 169513
vodní pl. tok přirozený 1 31800
vodní pl. zamokřená pl. 3 19274
zast. pl. 258 65184
ostat.pl. dobývací prost. 20 30830
ostat.pl. dráha 8 134150
ostat.pl. jiná plocha 88 611811
ostat.pl. manipulační pl. 22 124288
ostat.pl. neplodná půda 41 109722
ostat.pl. ostat.komunikace 87 90053
ostat.pl. pohřeb. 1 9318
ostat.pl. silnice 19 101050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4430
ostat.pl. zeleň 3 420
Celkem KN 884 3157196
Par. DKM 884 3157196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 143
č.p. víceúčel 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 253
byt.z. byt 99
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 100
LV 338
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.09.2008
THM-V 1:2000 01.01.1972 02.09.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 04.06.2020 01:05

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.