k.ú.: 617750 - Církvice u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533998 - Církvice NUTS5 CZ0205533998
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 3067563
zahrada 215 166138
ovoc. sad 24 55794
travní p. 47 222413
lesní poz 8 13557
vodní pl. nádrž umělá 3 721
vodní pl. rybník 4 33919
vodní pl. tok přirozený 8 49484
vodní pl. tok umělý 8 11826
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 25
vodní pl. zamokřená pl. 2 325
zast. pl. společný dvůr 11 3023
zast. pl. zbořeniště 3 763
zast. pl. 328 119650
ostat.pl. dráha 2 80277
ostat.pl. jiná plocha 46 19514
ostat.pl. manipulační pl. 28 53797
ostat.pl. neplodná půda 16 33267
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3801
ostat.pl. ostat.komunikace 60 120866
ostat.pl. silnice 25 94473
Celkem KN 1187 4151196
Par. DKM 1187 4151196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 163
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 326
LV 395
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2014 1:1000 22.07.2014 *)
DKM 1:1000 23.12.2011
THM-V 1:2000 31.12.1974 22.07.2014 část
S-SK GS 1:2880 1839 22.07.2014 část


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 02:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.