k.ú.: 617687 - Cetyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564419 - Cetyně NUTS5 CZ020B564419
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 1444787
zahrada 112 58409
ovoc. sad 13 34308
travní p. 284 691246
lesní poz 115 886574
vodní pl. nádrž přírodní 1 352
vodní pl. nádrž umělá 2 21794
vodní pl. tok přirozený 1 14288
vodní pl. tok umělý 16 4801
zast. pl. společný dvůr 5 577
zast. pl. zbořeniště 3 479
zast. pl. 120 34507
ostat.pl. dráha 4 5127
ostat.pl. jiná plocha 30 10162
ostat.pl. manipulační pl. 6 19014
ostat.pl. neplodná půda 216 177539
ostat.pl. ostat.komunikace 68 68897
ostat.pl. silnice 3 32818
Celkem KN 1324 3505679
Par. KMD 1324 3505679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 117
LV 209
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.05.2019 05:11

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.