k.ú.: 617687 - Cetyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564419 - Cetyně NUTS5 CZ020B564419
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 1445225
zahrada 113 58189
ovoc. sad 13 34308
travní p. 285 693044
lesní poz 115 886574
vodní pl. nádrž přírodní 1 352
vodní pl. nádrž umělá 2 21794
vodní pl. tok přirozený 1 14288
vodní pl. tok umělý 16 4801
zast. pl. společný dvůr 5 577
zast. pl. zbořeniště 3 479
zast. pl. 122 34899
ostat.pl. dráha 4 5127
ostat.pl. jiná plocha 30 10161
ostat.pl. manipulační pl. 6 19014
ostat.pl. neplodná půda 212 175127
ostat.pl. ostat.komunikace 68 68897
ostat.pl. silnice 3 32818
Celkem KN 1327 3505674
Par. KMD 1327 3505674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 205
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 14:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.