k.ú.: 617610 - Cerhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531138 - Cerhovice NUTS5 CZ0202531138
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 845 2988037
zahrada 300 170790
ovoc. sad 16 77447
travní p. 284 900516
lesní poz 47 912754
vodní pl. nádrž umělá 14 9393
vodní pl. tok přirozený 2 228
vodní pl. tok umělý 86 44222
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 3 661
zast. pl. 462 202517
ostat.pl. dráha 46 79666
ostat.pl. dálnice 373 258817
ostat.pl. jiná plocha 112 62180
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 6 15203
ostat.pl. manipulační pl. 18 20146
ostat.pl. neplodná půda 18 6549
ostat.pl. ostat.komunikace 143 139190
ostat.pl. pohřeb. 3 7274
ostat.pl. silnice 24 54381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 25860
ostat.pl. zeleň 6 10369
Celkem KN 2826 5986202
Par. KMD 2826 5986202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 290
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 453
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 549
spoluvlastník 762

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 19.09.2020 05:23

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.