k.ú.: 617539 - Rosice u Cerekvičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586986 - Cerekvička-Rosice NUTS5 CZ0632586986
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 2649771
zahrada 38 16470
travní p. 198 399908
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 116 1413462
vodní pl. nádrž umělá 8 20880
vodní pl. rybník 4 11646
vodní pl. tok umělý 17 3183
zast. pl. 64 28319
ostat.pl. jiná plocha 65 30961
ostat.pl. manipulační pl. 2 17561
ostat.pl. neplodná půda 5 2039
ostat.pl. ostat.komunikace 38 64480
ostat.pl. silnice 27 10031
ostat.pl. zeleň 1 154
Celkem KN 859 4668910
Par. KMD 859 4668910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 63
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 106
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 03.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička