k.ú.: 617423 - Hutě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586978 - Cejle NUTS5 CZ0632586978
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 44679
zahrada 34 14638
ovoc. sad 1 2615
travní p. 232 400162
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz 119 5342946
vodní pl. nádrž umělá 1 469
vodní pl. rybník 4 5421
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 132 20867
ostat.pl. jiná plocha 55 28571
ostat.pl. neplodná půda 51 20781
ostat.pl. ostat.komunikace 66 55104
ostat.pl. silnice 8 13473
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 41192
Celkem KN 741 5991074
Par. KMD 741 5991074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 72
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 131
LV 151
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2011
S-SK GS 1:2880 1829 26.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.09.2020 05:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.