k.ú.: 617326 - Bzová u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 1138066
zahrada 217 259091
ovoc. sad 1 1508
travní p. mez, stráň 4 732
travní p. 551 2488719
lesní poz 260 4477358
vodní pl. tok přirozený 71 64111
zast. pl. zbořeniště 9 1909
zast. pl. 236 94791
ostat.pl. dobývací prost. 4 82554
ostat.pl. jiná plocha 86 60147
ostat.pl. manipulační pl. 153 40274
ostat.pl. neplodná půda 268 179512
ostat.pl. ostat.komunikace 149 133381
ostat.pl. silnice 16 84668
ostat.pl. zeleň 137 113498
Celkem KN 2548 9220319
Par. DKM 1324 3637977
Par. KMD 1224 5582342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 220
LV 310
spoluvlastník 1273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.06.2019 1:1000 11.06.2019 *)
KMD 1:1000 04.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 04.05.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 17:59

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.