k.ú.: 617211 - Býšovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595420 - Býšovec NUTS5 CZ0635595420
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1037382
zahrada 82 86129
travní p. 132 686499
lesní poz les s budovou 3 164
lesní poz 157 1006215
vodní pl. nádrž umělá 2 1265
vodní pl. zamokřená pl. 2 950
zast. pl. zbořeniště 1 65
zast. pl. 62 22284
ostat.pl. jiná plocha 33 35747
ostat.pl. manipulační pl. 17 13099
ostat.pl. neplodná půda 137 143918
ostat.pl. ostat.komunikace 135 75939
ostat.pl. silnice 1 5
ostat.pl. zeleň 4 10728
Celkem KN 853 3120389
Par. KMD 853 3120389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 63
LV 76
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 02.06.2020 17:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.